×

جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

سوئد ثبت شرکت

 

سوئد ثبت شرکت

راه دیگر سرمایه گذاری در سوئد ثبت شرکت است. باید برای اثبات مالی خود یک حساب مالی ارائه

دهید تا نشان دهد که از لحاظ مالی با کمبود مواجه نیستید. سپس باید درباره شرکتی که قصد ثبت آن

را دارید اطلاعاتی در اختیار مقامات سوئد قرار دهید. از شرایط دیگر این است که شخص خارجی باشد

نصف سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.

اقامت دائم سوئد

برای اقامت دائم در سوئد باید حدود 5 سال در این کشور زندگی کرده باشید. مدتی بعد ار اخذ اقامت دائم

می توانید شهروندی سوئد را کسب نمایید.

اگر مدت زمان کافی در سوئد اقامت داشته باشید ، می توانید برای ملیت سوئدی درخواست بدهید. برای

کسب تابعیت سوئدی باید شرایط زیر را داشته باشید:

حداقل 18 سال سن داشته باشید؛

داشتن حق دائمی اقامت در سوئد؛

شما باید حداقل پنج سال متوالی در سوئد زندگی کرده باشید؛

شما باید هویت خود را با استفاده از یک اسناد هویت اصلی از کشورتان ثابت کنید؛

فرم های درخواست را پر کنید. فرم درخواست تنها در وب سایت مهاجرت به سوئد موجود است.

 

3 رتبه برتر
× جهت دریافت مشاوره رایگان