×

جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

چگونه میتوان تابعیت اتریش را کسب کرد؟ تفاوت بین اقامت اتریش و تابعیت اتریش در چیست؟ برای کسب تابعیت اتریش از طریق سیستم خون باید اقدام کرد یا خاک؟ آیا والدین میتوانند با تولد فرزند خود در اتریش تابعیت اتریش را اکتساب کنند؟ آیا شما بدنبال تابعیت اتریش هستید؟ آیا با اقامت طولانی مدت میتوان در اتریش تابعیت گرفت؟
ما در این مقاله سعی داریم به سوالات شما در مورد چگونگی سیستم خاک یا خون اتریش و چگونگی سیستم حقوقی در امر تابعیت توضیح داده و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم
در متون حقوق بین الملل خصوصی هر شخصی متعلق به سرزمین یا کشوری است که برای اعمال حقوق باید از قبول حاکمیتی برخوردار باشد یعنی هرگاه فرد بعلت ازدواج،تولد،یا عوامل دیگر اقامت آن کشور را گرفته باشد از لحاظ حقوق و مزایای شهروندی برتری به دیگر اعضای آن جامعه ندارد و او تحت قوانین مقرراتی قرار میگیرد که برای سایر مردم آن جامعه هم اعمال میشود در این میان کشورها از دو سیستم خاک یا خون پیروی میکنند که با توجه به قانون اساسی این کشورها یکی از دو موضوع خاک یا خون در اعمال تابعیت برای افراد آن جامعه مد نظر قرار میگیرد.
اصل خاک یعنی هر فردی که در قلمرو آن کشور متولد شود تابعیت آن کشور را بدست میاورد بدین معنا که تابعیت افراد از روی محل تولد آنها مشخص میشود.
اصل خون که اعطای تابعیت به فرد بر اساس ملیت پدر یا مادر میباشد یعنی در این سیستم محل تولد فرد مورد نظر نیست بلکه به این مورد توجه میشود که والدینش تابعیت کجا را دارند بنابراین اصل خون در مقابل اصل خاک قرار میگیرد که شیوه معمول جهت اعطای تابعیت است و اگر کشورها سیستم خاک را بپذیرند دیگر آپاترید( شخص بی هویت) پیدا نمیشود لذا بر اساس سیستم خاک هر فرد هر کجا که متولد شود تابعیت آن قلمرو و سرزمین را کسب میکند حال در بسیاری از کشورها اصل خاک و خون پذیرفته شده است حال پس از اشاره به سیستم خاک و خون میخواهیم بدانیم که آیا سیستم پذیرش اتریش بر اساس اصل خاک است یا خون؟
اعطای تابعیت درکشور اتریش بر اساس سیستم خون میباشد یعنی تولد فرزند از پدر و مادر اتریشی به منزله اخذ تابعیت اتریش برای این فرزند است و پدر و مادر خارجی با تولد طفل نمیتوانند تابعیت اتریش را اخذ بنمایند.
بنابراین تابعیت اتریش از طریق خون میباشد مگر اینکه بخواهد قوانین جدیدی وضع شود بنابراین تولد فرزند در اتریش از والدین خارجی از عوامل اصلی اخذ تابعیت نیست اما میتواند تاثیر گذار باشد بنابراین تابعیت از طریق سیستم خون ناشی از نسب است و فرد به محض تولد تابعیت والدین خود را بدست میاورد.

3 رتبه برتر
× جهت دریافت مشاوره رایگان